Instructie voor alle gebruikers

a. Gebruikers met nog geldige HSELife certificaten op 1 januari 2022

 • U dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 december 2021 zelf de certificaten van gevolgde e-learnings uit HSELife LARS te downloaden en op te slaan. Het gaat in ieder geval om de certificaten voor: Onshore inductie, offshore inductie, Permit to work en Kwik. Overige behaalde certificaten kunnen ook worden gedownload indien u of uw werkgever of opdrachtgever dat wenst, maar hier zal niet (meer) naar worden gevraagd door de bij NOGEPA aangesloten olie & gas operators (m.u.v. TAQA Energy en ONE-Dyas; deze bedrijven blijven met HSELife werken).
 • De HSELife certificaten die vóór 1 januari 2022 zijn verkregen blijven ook na 1 januari 2022 geldig tot de verloopdatum en kunnen, indien daar om gevraagd wordt, worden getoond als ‘bewijs’, bijvoorbeeld aan een olie & gas operator waar u voor gaat werken, op Den Helder Airport als u offshore gaat werken, of bij de poort van een onshore olie & gas locatie.
 • Naast deze certificaten, gelden ook de registraties van HSELife trainingen in Personal Safety Logbooks (veiligheidspaspoorten) als bewijs. Indien u deze registraties niet in uw PSL hebt staan, kunt u deze alsnog (laten) registreren middels een stempel in uw PSL door een bij NOGEPA aangesloten olie & gas operator.
 • Voor offshore gebruikers: Ook een eerder gemaakte registratie in Vantage is (tot de geldigheidsdatum) een geldig bewijs.

Zodra één of meer van uw certificaten verloopt:

 • Na verloop van één of meer van uw certificaten kunt u de Onshore inductie, Offshore inductie, Permit to work en/of Kwik e-learnings volgen op https://hse.nogepa.nl. U dient zich hier opnieuw (gratis) te registreren als gebruiker. De overige e-learnings die op HSELife werden aangeboden, worden niet meer via het nieuwe systeem aangeboden.
 • Indien u een toets van één van deze e-learnings goed heeft afgerond, ontvangt u een certificaat in Pdf format in uw mailbox. Sla deze op voor digitale beschikbaarheid, of deel deze met uw werkgever of opdrachtgever en neem deze op of laat deze registreren middels een stempel in uw PSL door een bij NOGEPA aangesloten olie & gas operator.
 • Indien nodig, kunt u in uw nieuwe account zien welke e-learnings u met goed gevolg hebt afgerond.
 • Indien u geen geldige certificaten meer heeft, zal uw account een half jaar na verloop van het laatste certificaat worden verwijderd uit het systeem.

b. Nieuwe gebruikers vanaf 1 januari 2022

 • U kunt, indien dit nodig is voor uw werkzaamheden voor één van de bij NOGEPA aangesloten olie & gas operators, de Onshore inductie, Offshore inductie, Permit to work en Kwik e-learnings volgen op https://hse.nogepa.nl. U dient zich hier (gratis) te registreren als gebruiker.
 • Indien u een toets van één van deze e-learnings met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt u automatisch een certificaat in Pdf format op het door u opgegeven e-mail adres. Sla deze op voor digitale beschikbaarheid, of laat deze registreren middels een stempel in uw PSL door een bij NOGEPA aangesloten olie & gas operator.
 • Indien nodig, kunt u in uw nieuwe account zien welke e-learnings u met goed gevolg hebt afgerond.
 • Indien u geen geldige certificaten meer heeft, zal uw account een half jaar na verloop van het laatste certificaat worden verwijderd uit het systeem.